(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
21/02/2022
14:00 - 16:00 Ban giám hiệu làm việc với phòng đào tạo về kế hoạch tuyển sinh năm 2022 BGH; trưởng, phó phòng đào tạo. Phòng họp tầng 5 - nhà 15T BGH
08:00 - 10:00 Ban Giám hiệu làm việc với trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên BGH; trưởng phó trung tâm ĐTBDTX Phòng họp tầng 5 - nhà 15T BGH
08:00 - 10:00 Họp giao ban Công tác HSSV định kỳ tháng 2 TS Hồ Thị Nga - PHT phụ trách
Đại diện Phòng CTCT- HSSV và các đồng chí trợ lý CTSV khoa
Hình thức online tại Link: https://meet.google.com/tir-epmr-yyd?hs=122&authuser=0 BGH
Thứ ba
22/02/2022
08:00 - 10:00 Họp Liên tịch BGH; trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng các tổ chức đoàn thể - BGH; phòng TCHC họp tại phòng họp tầng 3, CSM - Trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể họp trực tuyến -Tham gia bằng Google Meet meet.google.com/ckn-resc-syd Tham gia bằng điện thoại (PIN: 742416468) BGH
Thứ tư
23/02/2022
14:00 - 16:-1 Giao ban đào tạo (Các đơn vị chuẩn bị nội dung: P. Đào tạo, TT ĐTBDTX Cô Ái Đức - PHT; Trưởng hoặc Phó các Khoa; TT ĐTBDTX; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Bộ môn thuộc trường; Trưởng/phó bộ môn thuộc khoa Trực tuyến BGH
Thứ năm
24/02/2022
08:00 - 09:30 Họp ban Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh "Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương" Theo Quyết định số 24/QD-TDHHT ngày 20/1/2022 - BGH họp trực tuyến tại phòng họp tầng 3, CSM - Các thành phần khác họp trực tuyến theo đường link TT CNTT gửi BGH
09:30 - 11:00 Họp ban Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh "Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương"-BTC Khối thi đua Theo Quyết định số 26/QD-TDHHT ngày 20/1/2022 - BGH họp trực tuyến tại phòng họp tầng 3, CSM - Các thành phần khác họp trực tuyến theo đường link TT CNTT gửi BGH
Chủ nhật
27/02/2022
08:00 - 09:00 Hop BGH BGH; trưởng phòng đào tạo. Phòng họp tầng 9 BGH

Thứ hai (21/02/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Ban giám hiệu làm việc với phòng đào tạo về kế hoạch tuyển sinh năm 2022
Thành phần : BGH; trưởng, phó phòng đào tạo.
Địa điểm : Phòng họp tầng 5 - nhà 15T
Chủ trì : BGH
08:00 - 10:00:
Nội dung : Ban Giám hiệu làm việc với trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên
Thành phần : BGH; trưởng phó trung tâm ĐTBDTX
Địa điểm : Phòng họp tầng 5 - nhà 15T
Chủ trì : BGH
08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp giao ban Công tác HSSV định kỳ tháng 2
Thành phần : TS Hồ Thị Nga - PHT phụ trách
Đại diện Phòng CTCT- HSSV và các đồng chí trợ lý CTSV khoa
Địa điểm : Hình thức online tại Link: https://meet.google.com/tir-epmr-yyd?hs=122&authuser=0
Chủ trì : BGH

Thứ ba (22/02/2022)

08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp Liên tịch
Thành phần : BGH; trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng các tổ chức đoàn thể
Địa điểm : - BGH; phòng TCHC họp tại phòng họp tầng 3, CSM - Trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể họp trực tuyến -Tham gia bằng Google Meet meet.google.com/ckn-resc-syd Tham gia bằng điện thoại (PIN: 742416468)
Chủ trì : BGH

Thứ tư (23/02/2022)

14:00 - 16:-1:
Nội dung : Giao ban đào tạo (Các đơn vị chuẩn bị nội dung: P. Đào tạo, TT ĐTBDTX
Thành phần : Cô Ái Đức - PHT; Trưởng hoặc Phó các Khoa; TT ĐTBDTX; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Bộ môn thuộc trường; Trưởng/phó bộ môn thuộc khoa
Địa điểm : Trực tuyến
Chủ trì : BGH

Thứ năm (24/02/2022)

08:00 - 09:30:
Nội dung : Họp ban Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh "Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương"
Thành phần : Theo Quyết định số 24/QD-TDHHT ngày 20/1/2022
Địa điểm : - BGH họp trực tuyến tại phòng họp tầng 3, CSM - Các thành phần khác họp trực tuyến theo đường link TT CNTT gửi
Chủ trì : BGH
09:30 - 11:00:
Nội dung : Họp ban Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh "Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương"-BTC Khối thi đua
Thành phần : Theo Quyết định số 26/QD-TDHHT ngày 20/1/2022
Địa điểm : - BGH họp trực tuyến tại phòng họp tầng 3, CSM - Các thành phần khác họp trực tuyến theo đường link TT CNTT gửi
Chủ trì : BGH

Chủ nhật (27/02/2022)

08:00 - 09:00:
Nội dung : Hop BGH
Thành phần : BGH; trưởng phòng đào tạo.
Địa điểm : Phòng họp tầng 9
Chủ trì : BGH
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây