(Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 06/06/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
30/05/2022
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Tiếng Việt Trưởng phó ĐV VP đơn vị Trường ĐHHT
14:00 - 16:00 Làm việc với Văn phòng đảng ủy và BTC Đảng ủy về Công tác quy hoạch BTV, BGH, TCHC, Đ/c Nguyễn Sĩ Minh Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Ngoại ngữ trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ ba
31/05/2022
14:00 - 16:30 Họp Ban Nội dung Hội thảo Khoa học cấp Trường 2022 "Đánh giá CTĐT khối ngành sư phạm sau một chu kỳ thực hiện" Theo Quyết định số 155/QĐ-TĐHHT ngày 7/4/2022 Trực tuyến (Link mời được gửi qua email) Trường ĐHHT
14:00 - 16:-1 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa KTCN trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
07:00 - 08:00 Chào cờ tháng 6 Toàn thể CBGV, CNV Hội trường tầng 2 Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Kinh tế -QTKD trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ tư
01/06/2022
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Chính trị - Luật trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Sư phạm trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ năm
02/06/2022
14:00 - 16:00 Họp bàn về tổ chức dịch vụ trong Nhà trường. Đại diện BGH, Phòng KHTC, phòng Quản trị, phòng CTCT-HSSV, bộ phận Y tế, các chủ dịch vụ trong Nhà trường. Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL BM GDTC trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL BM TLGD trưởng phó đv VP đơn vị Trường ĐHHT
Chủ nhật
05/06/2022
07:30 - 10:30 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K11 CNTT Hội đồng khóa luận TN theo QĐ Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Kinh tế - QTKD Trưởng phó ĐV VP đơn vị Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Họp Ban giám hiệu, BTV về công tác quy hoạch cán bộ BGH; BTV, Phòng TCHC, Đ/c Nguyễn Sĩ Minh VP đơn vị Trường ĐHHT

Thứ hai (30/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Tiếng Việt
Thành phần : Trưởng phó ĐV
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:00:
Nội dung : Làm việc với Văn phòng đảng ủy và BTC Đảng ủy về Công tác quy hoạch
Thành phần : BTV, BGH, TCHC, Đ/c Nguyễn Sĩ Minh
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Ngoại ngữ
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ ba (31/05/2022)

14:00 - 16:30:
Nội dung : Họp Ban Nội dung Hội thảo Khoa học cấp Trường 2022 "Đánh giá CTĐT khối ngành sư phạm sau một chu kỳ thực hiện"
Thành phần : Theo Quyết định số 155/QĐ-TĐHHT ngày 7/4/2022
Địa điểm : Trực tuyến (Link mời được gửi qua email)
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:-1:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa KTCN
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
07:00 - 08:00:
Nội dung : Chào cờ tháng 6
Thành phần : Toàn thể CBGV, CNV
Địa điểm : Hội trường tầng 2
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Kinh tế -QTKD
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ tư (01/06/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Chính trị - Luật
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Sư phạm
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ năm (02/06/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Họp bàn về tổ chức dịch vụ trong Nhà trường.
Thành phần : Đại diện BGH, Phòng KHTC, phòng Quản trị, phòng CTCT-HSSV, bộ phận Y tế, các chủ dịch vụ trong Nhà trường.
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL BM GDTC
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL BM TLGD
Thành phần : trưởng phó đv
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Chủ nhật (05/06/2022)

07:30 - 10:30:
Nội dung : Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K11 CNTT
Thành phần : Hội đồng khóa luận TN theo QĐ
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Kinh tế - QTKD
Thành phần : Trưởng phó ĐV
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp Ban giám hiệu, BTV về công tác quy hoạch cán bộ
Thành phần : BGH; BTV, Phòng TCHC, Đ/c Nguyễn Sĩ Minh
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây