(Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 14/03/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ ba
08/03/2022
14:00 - 15:00 Họp Tổ quảng bá tuyển sinh năm 2022 qua Webiste và các trang mạng xã hội Theo Quyết định số 105/QD-TĐHHT ngày 28/2/2022 Online Trường Đại học Hà Tĩnh
08:00 - 09:00 Họp HĐ xét chọn, đề nghị vinh danh Trí thức tiêu biểu Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2022 Theo QĐ Phòng họp số 5 Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ tư
09/03/2022
07:00 - 10:00 Đại hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 Toàn thể Hội viên hội CCB, khách mời. Hội trường tầng 2, Nhà làm việc 15 tầng Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ năm
10/03/2022
15:00 - 16:00 Giao ban phối hợp triển khai công tác Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên và Hội HSSV Chủ tịch/Phó CT Công đoàn, Hội CCB; Bí thư, Phó BT Đoàn TN, Chủ tịch, PCT Hội sinh viên; Trưởng, Phó Phòng Quản trị, CT CT HSSV Trực tuyến Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ sáu
11/03/2022
14:00 - 16:30 “Chuyển đổi số”, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho trường Đại học Hà Tĩnh. - Tập Đoàn BKAV
- Trường Đại học Hà Tĩnh: BGH, TTCNTT; Trưởng, Phó: Phòng TCHC, Phòng Đào tạo
- Đại diện Trường Cao đẳng Việt Đức Hà Tĩnh
Phòng họp số 5 Trường Đại học Hà Tĩnh
Chủ nhật
13/03/2022
08:00 - 09:00 Họp Ban giám hiệu BGH Phòng họp tầng 2, nhà 15T BGH
09:00 - 10:00 Họp Ban chấp hành công đoàn trường BGH; BTV, BCH Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng họp tầng 2, nhà 15T Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ ba (08/03/2022)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Tổ quảng bá tuyển sinh năm 2022 qua Webiste và các trang mạng xã hội
Thành phần : Theo Quyết định số 105/QD-TĐHHT ngày 28/2/2022
Địa điểm : Online
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
08:00 - 09:00:
Nội dung : Họp HĐ xét chọn, đề nghị vinh danh Trí thức tiêu biểu Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2022
Thành phần : Theo QĐ
Địa điểm : Phòng họp số 5
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ tư (09/03/2022)

07:00 - 10:00:
Nội dung : Đại hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027
Thành phần : Toàn thể Hội viên hội CCB, khách mời.
Địa điểm : Hội trường tầng 2, Nhà làm việc 15 tầng
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ năm (10/03/2022)

15:00 - 16:00:
Nội dung : Giao ban phối hợp triển khai công tác Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên và Hội HSSV
Thành phần : Chủ tịch/Phó CT Công đoàn, Hội CCB; Bí thư, Phó BT Đoàn TN, Chủ tịch, PCT Hội sinh viên; Trưởng, Phó Phòng Quản trị, CT CT HSSV
Địa điểm : Trực tuyến
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ sáu (11/03/2022)

14:00 - 16:30:
Nội dung : “Chuyển đổi số”, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho trường Đại học Hà Tĩnh.
Thành phần : - Tập Đoàn BKAV
- Trường Đại học Hà Tĩnh: BGH, TTCNTT; Trưởng, Phó: Phòng TCHC, Phòng Đào tạo
- Đại diện Trường Cao đẳng Việt Đức Hà Tĩnh
Địa điểm : Phòng họp số 5
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhật (13/03/2022)

08:00 - 09:00:
Nội dung : Họp Ban giám hiệu
Thành phần : BGH
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : BGH
09:00 - 10:00:
Nội dung : Họp Ban chấp hành công đoàn trường
Thành phần : BGH; BTV, BCH Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây