(Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 30/05/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
23/05/2022
14:00 - 17:00 Họp Ban giám hiệu BGH Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng Đào tạo Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng TCHC Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ ba
24/05/2022
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng TCHC Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng CT CTHSSV Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ tư
25/05/2022
14:00 - 16:00 Họp ban soạn thảo Quy chế công tác HSSV nội trú Theo quyết định số 185/QĐ-TĐHHT ngày 17/5/2022. Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng CT CTHSSV Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
07:30 - 09:00 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Ban chấp hành Đảng ủy Phòng họp tầng 5, CSM Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng QLKH ĐNTT Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
09:00 - 11:00 Họp liên tịch BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
Thứ năm
26/05/2022
14:00 - 16:00 Họp xét rèn luyện HKI năm học 2021-2022 Theo QĐ (Cô Nga - PHT, Trưởng đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, Trung tâm ĐT&BDTX, Đoàn TN, Hội SV, các khoa) Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
15:30 - 16:30 Họp xét Học bổng HKI năm học 2021-2022 Theo QĐ (Cô Nga - PHT, Trưởng đơn vị: KHTC, Đào tạo, CTCT-HSSV, Trung tâm ĐT&BDTX, Đoàn TN, Hội SV, mời đại diện các khoa) Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng Quản trị Trưởng, phó đơn vị VP đơn vị Trường ĐHHT
08:30 - 10:30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài TS. Lê Văn An (Khoa Sư phạm) Theo Quyết định số 229/QĐ-TĐHHT ngày 19/5/2022 Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
Thứ sáu
27/05/2022
14:00 - 16:00 Hoi nghi doi thoai truc tiep giưa Hieu truong voi sinh vien Theo Kế hoạch số 47/KH-TĐHHT ngày 24/5/2022 Hội trường tầng 2 Trường ĐHHT
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng KHTC Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT
Chủ nhật
29/05/2022
08:00 - 10:30 Họp Ban giám hiệu BGH Phòng họp tầng 5 BGH
08:00 - 10:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Nông nghiệp - Môi trường Trưởng phó ĐV VP đơn vị Trường ĐHHT

Thứ hai (23/05/2022)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Họp Ban giám hiệu
Thành phần : BGH
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng Đào tạo
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng TCHC
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ ba (24/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng TCHC
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng CT CTHSSV
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ tư (25/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Họp ban soạn thảo Quy chế công tác HSSV nội trú
Thành phần : Theo quyết định số 185/QĐ-TĐHHT ngày 17/5/2022.
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng CT CTHSSV
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
07:30 - 09:00:
Nội dung : Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Thành phần : Ban chấp hành Đảng ủy
Địa điểm : Phòng họp tầng 5, CSM
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng QLKH ĐNTT
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
09:00 - 11:00:
Nội dung : Họp liên tịch
Thành phần : BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ năm (26/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Họp xét rèn luyện HKI năm học 2021-2022
Thành phần : Theo QĐ (Cô Nga - PHT, Trưởng đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, Trung tâm ĐT&BDTX, Đoàn TN, Hội SV, các khoa)
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
15:30 - 16:30:
Nội dung : Họp xét Học bổng HKI năm học 2021-2022
Thành phần : Theo QĐ (Cô Nga - PHT, Trưởng đơn vị: KHTC, Đào tạo, CTCT-HSSV, Trung tâm ĐT&BDTX, Đoàn TN, Hội SV, mời đại diện các khoa)
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng Quản trị
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:30 - 10:30:
Nội dung : Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài TS. Lê Văn An (Khoa Sư phạm)
Thành phần : Theo Quyết định số 229/QĐ-TĐHHT ngày 19/5/2022
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ sáu (27/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Hoi nghi doi thoai truc tiep giưa Hieu truong voi sinh vien
Thành phần : Theo Kế hoạch số 47/KH-TĐHHT ngày 24/5/2022
Địa điểm : Hội trường tầng 2
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng KHTC
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Chủ nhật (29/05/2022)

08:00 - 10:30:
Nội dung : Họp Ban giám hiệu
Thành phần : BGH
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : BGH
08:00 - 10:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Nông nghiệp - Môi trường
Thành phần : Trưởng phó ĐV
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây