(Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 23/05/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
16/05/2022
14:00 - 17:00 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2021 - 2022 Khoa Tiếng việt, Phòng CTHSSV, TT TT Thư viện Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Tiếng việt, Phòng CTCTHSSV, TT TT Thư viện VP các đơn vị Trường ĐHHT
07:30 - 10:30 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2021 - 2022 BM GDTC, BM TLGD, Phòng TCHC, TT CNTT, Phòng QLKH- ĐNTT Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; BM GDTC, BM TLGD, Phòng TCHC, TT CNTT, Phòng QLKH- ĐNTT VP các đơn vị Trường ĐHHT
Thứ ba
17/05/2022
14:00 - 17:00 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua năm học 2021 - 2022 Trung tâm ĐTBDTX, Trường TH-THCS-THPT, Trưởng Mầm Non Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; Trung tâm ĐTBDTX, Trường TH-THCS-THPT, Trưởng Mầm Non VP các đơn vị Trường ĐHHT
Thứ tư
18/05/2022
07:30 - 10:30 Hội nghị văn hóa toàn tỉnh năm 2022 Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; Bí thư các chibộ; Trưởng các đơn vị trực thuộc.
Đốivới cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động không thuộc đối tượng dự tại Hộitrường tầng 3 tham gia qua đường link trực tuyến do Trung tâm Công nghệ thôngtin cung cấp.
Phòng họp trực tuyến tầng 3, nhà 15T Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương" Ban tổ chức Theo QĐ Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
09:30 - 10:30 Giới thiệu chương trình thực tập sinh tại Israel Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLKH-ĐN-TT, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, sinh viên Việt Nam thuộc các Khoa Kinh tế - QTKD, Khoa Nông nghiệp, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Đoàn công tác của Công ty Oleco Hội trường tầng 2 Trường ĐHHT
Thứ năm
19/05/2022
07:30 - 09:30 Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương" Theo Kế hoạch số 40/ KH-TĐHHT ngày 28/4/2022 Hội trường tầng 2, Cơ sở Cẩm VỊnh Trường ĐHHT
Thứ bảy
21/05/2022
07:00 - 10:00 Khai mạc hội thao công đoàn Trường năm 2022 BGH, toàn thể đoàn viên công đoàn sảnh nhà 15 tầng, Cơ sở Cẩm Vịnh Trường ĐHHT
Chủ nhật
22/05/2022
08:00 - 09:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng Đào tạo Trưởng, phó đơn vị; VP đơn vị Trường ĐHHT

Thứ hai (16/05/2022)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2021 - 2022 Khoa Tiếng việt, Phòng CTHSSV, TT TT Thư viện
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Tiếng việt, Phòng CTCTHSSV, TT TT Thư viện
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
07:30 - 10:30:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2021 - 2022 BM GDTC, BM TLGD, Phòng TCHC, TT CNTT, Phòng QLKH- ĐNTT
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; BM GDTC, BM TLGD, Phòng TCHC, TT CNTT, Phòng QLKH- ĐNTT
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ ba (17/05/2022)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua năm học 2021 - 2022 Trung tâm ĐTBDTX, Trường TH-THCS-THPT, Trưởng Mầm Non
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; Trung tâm ĐTBDTX, Trường TH-THCS-THPT, Trưởng Mầm Non
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ tư (18/05/2022)

07:30 - 10:30:
Nội dung : Hội nghị văn hóa toàn tỉnh năm 2022
Thành phần : Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; Bí thư các chibộ; Trưởng các đơn vị trực thuộc.
Đốivới cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động không thuộc đối tượng dự tại Hộitrường tầng 3 tham gia qua đường link trực tuyến do Trung tâm Công nghệ thôngtin cung cấp.
Địa điểm : Phòng họp trực tuyến tầng 3, nhà 15T
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương"
Thành phần : Ban tổ chức Theo QĐ
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
09:30 - 10:30:
Nội dung : Giới thiệu chương trình thực tập sinh tại Israel
Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLKH-ĐN-TT, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, sinh viên Việt Nam thuộc các Khoa Kinh tế - QTKD, Khoa Nông nghiệp, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Đoàn công tác của Công ty Oleco
Địa điểm : Hội trường tầng 2
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ năm (19/05/2022)

07:30 - 09:30:
Nội dung : Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương"
Thành phần : Theo Kế hoạch số 40/ KH-TĐHHT ngày 28/4/2022
Địa điểm : Hội trường tầng 2, Cơ sở Cẩm VỊnh
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ bảy (21/05/2022)

07:00 - 10:00:
Nội dung : Khai mạc hội thao công đoàn Trường năm 2022
Thành phần : BGH, toàn thể đoàn viên công đoàn
Địa điểm : sảnh nhà 15 tầng, Cơ sở Cẩm Vịnh
Chủ trì : Trường ĐHHT

Chủ nhật (22/05/2022)

08:00 - 09:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Phòng Đào tạo
Thành phần : Trưởng, phó đơn vị;
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây