(Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 13/06/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
06/06/2022
14:00 - 16:00 Ban giám hiệu làm việc với phòng Đào tạo về công tác tuyển sinh BGH; trưởng phòng Đào tạo, Phòng họp tầng 9 Trường ĐHHT
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Chính trị - Luật Trưởng phó đơn vị VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ ba
07/06/2022
14:30 - 16:30 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH TS. Lê Văn An Theo QĐ số 237/QĐ-TĐHHT ngày27/5/2022 VP đơn vị Trường ĐHHT
Thứ sáu
10/06/2022
14:00 - 16:00 TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 - 2022 BGH, BTV, BCH, CT,PCT VÀ CÁC UỶ VIÊN BCH CBP. Hội trường tầng 2 Trường ĐHHT

Thứ hai (06/06/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Ban giám hiệu làm việc với phòng Đào tạo về công tác tuyển sinh
Thành phần : BGH; trưởng phòng Đào tạo,
Địa điểm : Phòng họp tầng 9
Chủ trì : Trường ĐHHT
14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác ĐBCL Khoa Chính trị - Luật
Thành phần : Trưởng phó đơn vị
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ ba (07/06/2022)

14:30 - 16:30:
Nội dung : Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH TS. Lê Văn An
Thành phần : Theo QĐ số 237/QĐ-TĐHHT ngày27/5/2022
Địa điểm : VP đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ sáu (10/06/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 - 2022
Thành phần : BGH, BTV, BCH, CT,PCT VÀ CÁC UỶ VIÊN BCH CBP.
Địa điểm : Hội trường tầng 2
Chủ trì : Trường ĐHHT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây