(Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 16/05/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
09/05/2022
15:00 - 16:00 Ban giám hiệu làm việc với phòng TCHC về hệ thống văn bản BGH; trưởng phòng TCHC Phòng họp tầng 5 BGH
08:00 - 10:00 Họp Hội đồng lương Quý II năm 2022 Theo QD số 15/QĐ- TĐHHT ngày 17/1/2022 Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
Thứ ba
10/05/2022
15:00 - 16:00 Ban giám hiệu làm việc với phòng KHTC về Quy chế chi tiêu nội bộ BGH; trưởng phòng KHTC Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
Thứ tư
11/05/2022
14:00 - 16:00 Họp Ban Quảng bá tuyển sinh năm 2022 trên Website và mạng xã hội Theo Quyết định số 105/QĐ-TĐHHT Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
07:30 - 09:30 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, Khoa sư phạm, Phòng đào tạo Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; Khoa sư phạm, Phòng Đào tạo VP các đơn vị Trường ĐHHT
Thứ năm
12/05/2022
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, Khoa Chính trị - Luật, Phòng Đào tạo Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Chính trị luật, Phòng Quản trị VP các đơn vị Trường ĐHHT
07:30 - 09:30 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, Khoa KTCN, Khoa Ngoại ngữ Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Chính trị luật, Phòng Quản trị VP các đơn vị Trường ĐHHT
Thứ sáu
13/05/2022
14:00 - 16:00 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 KhoaKinh tế - QTKD, Khoa Ngoại ngữ Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Chính trị luật, Phòng Quản trị VP các đơn vị Trường ĐHHT
Chủ nhật
15/05/2022
08:00 - 10:00 Họp Ban giám hiệu, BTV về công tác quy hoạch cán bộ BGH; BTV, Phòng TCHC, Đ/c Nguyễn Sĩ Minh Phòng họp tầng 5 Trường ĐHHT
08:00 - 11:00 Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2021 - 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường, Phòng Thanh tra - Pháp chế Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa nông nghiệp - Môi trường; Phòng Thanh tra- Pháp chế VP các đơn vị Trường ĐHHT

Thứ hai (09/05/2022)

15:00 - 16:00:
Nội dung : Ban giám hiệu làm việc với phòng TCHC về hệ thống văn bản
Thành phần : BGH; trưởng phòng TCHC
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : BGH
08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp Hội đồng lương Quý II năm 2022
Thành phần : Theo QD số 15/QĐ- TĐHHT ngày 17/1/2022
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ ba (10/05/2022)

15:00 - 16:00:
Nội dung : Ban giám hiệu làm việc với phòng KHTC về Quy chế chi tiêu nội bộ
Thành phần : BGH; trưởng phòng KHTC
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ tư (11/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Họp Ban Quảng bá tuyển sinh năm 2022 trên Website và mạng xã hội
Thành phần : Theo Quyết định số 105/QĐ-TĐHHT
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
07:30 - 09:30:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, Khoa sư phạm, Phòng đào tạo
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; Khoa sư phạm, Phòng Đào tạo
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ năm (12/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, Khoa Chính trị - Luật, Phòng Đào tạo
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Chính trị luật, Phòng Quản trị
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
07:30 - 09:30:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, Khoa KTCN, Khoa Ngoại ngữ
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Chính trị luật, Phòng Quản trị
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ sáu (13/05/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 KhoaKinh tế - QTKD, Khoa Ngoại ngữ
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa Chính trị luật, Phòng Quản trị
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT

Chủ nhật (15/05/2022)

08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp Ban giám hiệu, BTV về công tác quy hoạch cán bộ
Thành phần : BGH; BTV, Phòng TCHC, Đ/c Nguyễn Sĩ Minh
Địa điểm : Phòng họp tầng 5
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 11:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2021 - 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường, Phòng Thanh tra - Pháp chế
Thành phần : Đoàn kiểm tra theo QD số 167/QDD-TDHHT ngày 22/4/2022; khoa nông nghiệp - Môi trường; Phòng Thanh tra- Pháp chế
Địa điểm : VP các đơn vị
Chủ trì : Trường ĐHHT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây