(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ năm
30/12/2021
08:00 - 09:00 HỌP BCH Đảng ủy BCH Đảng ủy Phòng họp số 5 Trường Đại học Hà Tĩnh
09:00 - 11:00 Tổng kết công tác Đảng năm 2021 + Thành phần tham gia trực tiếp tại Hội trường tầng 2, nhà 15 tầng: Đại biểu; BTV; BCH Đảng bộ; Cấp ủy chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Đảng viên được khen thưởng.

+ Tham gia bằng hình thức trực tuyến: Các Đảng viên.
- Trực tiếp Hội trường tầng 2 - Online: Google Meet Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/bgs-mria-zxb Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ sáu
31/12/2021
14:00 - 15:00 Họp công khai tài sản, Họp Liên tịch BGH; toàn thể CBGV, CNV - BGH, trưởng các đơn vị tham gia tại phòng họp tầng 5, CS Cẩm Vịnh. - Toàn thể CBGV, CNV tham gia trực tuyến BGH

Thứ năm (30/12/2021)

08:00 - 09:00:
Nội dung : HỌP BCH Đảng ủy
Thành phần : BCH Đảng ủy
Địa điểm : Phòng họp số 5
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
09:00 - 11:00:
Nội dung : Tổng kết công tác Đảng năm 2021
Thành phần : + Thành phần tham gia trực tiếp tại Hội trường tầng 2, nhà 15 tầng: Đại biểu; BTV; BCH Đảng bộ; Cấp ủy chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Đảng viên được khen thưởng.

+ Tham gia bằng hình thức trực tuyến: Các Đảng viên.
Địa điểm : - Trực tiếp Hội trường tầng 2 - Online: Google Meet Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/bgs-mria-zxb
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ sáu (31/12/2021)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp công khai tài sản, Họp Liên tịch
Thành phần : BGH; toàn thể CBGV, CNV
Địa điểm : - BGH, trưởng các đơn vị tham gia tại phòng họp tầng 5, CS Cẩm Vịnh. - Toàn thể CBGV, CNV tham gia trực tuyến
Chủ trì : BGH
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây