(Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 21/03/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
14/03/2022
14:00 - 15:00 Họp Góp ý quy chế nâng lương trước thời hạn BGH, Cô Lệ (Công đoàn trường); Cô Dung, Cô Thoa (Phòng TCHC); Anh Hùng (Phòng KHTC) Phòng họp tầng 2, nhà 15T BGH
Thứ ba
15/03/2022
14:00 - 15:00 Họp Ban Quảng bá tuyển sinh năm 2022 trên Website và mạng xã hội Theo Quyết định số 105/QĐ-TĐHHT. Trực tuyến (TTCNTT sẽ gửi link cuộc họp) BGH
Thứ tư
16/03/2022
08:00 - 09:30 Họp Ban Nội dung HTKH Cấp Tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến... Theo QĐ số 25/QĐ-TĐHHT ngày 20/01/2022 BGH Trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến (Tầng3, tòa nhà 15 tầng, CS Cẩm Vịnh) Các thành viên khác họp trực tuyến theo link TTCNTT gửi Trường Đại học Hà Tĩnh
09:30 - 10:30 Họp Ban Nội dung HTKH Cấp Tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến... Theo QĐ số 27/QĐ-TĐHHT ngày 20/01/2022 BGH Trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến(Tầng 3, tòa nhà 15 tầng, CS Cẩm Vịnh) Các thành phần khác họp theo đường link TT CNTT gửi Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ năm
17/03/2022
14:00 - 15:00 Họp Tổ Quảng bá Tuyển sinh Trực Tiếp Theo Quyết định Số 105/QĐ-TĐHHT ngày 28/02/2022 Trực tuyến TTCNT sẽ gửi đường Link họp Trường Đại học Hà Tĩnh
08:00 - 09:30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài ThS. Lưu Thị Thủy (Khoa KT-CN) Theo Quyết định số 118/QĐ-TĐHHT ngày 08/3/2022 Trực tuyến Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ hai (14/03/2022)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Góp ý quy chế nâng lương trước thời hạn
Thành phần : BGH, Cô Lệ (Công đoàn trường); Cô Dung, Cô Thoa (Phòng TCHC); Anh Hùng (Phòng KHTC)
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : BGH

Thứ ba (15/03/2022)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Ban Quảng bá tuyển sinh năm 2022 trên Website và mạng xã hội
Thành phần : Theo Quyết định số 105/QĐ-TĐHHT.
Địa điểm : Trực tuyến (TTCNTT sẽ gửi link cuộc họp)
Chủ trì : BGH

Thứ tư (16/03/2022)

08:00 - 09:30:
Nội dung : Họp Ban Nội dung HTKH Cấp Tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến...
Thành phần : Theo QĐ số 25/QĐ-TĐHHT ngày 20/01/2022
Địa điểm : BGH Trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến (Tầng3, tòa nhà 15 tầng, CS Cẩm Vịnh) Các thành viên khác họp trực tuyến theo link TTCNTT gửi
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
09:30 - 10:30:
Nội dung : Họp Ban Nội dung HTKH Cấp Tỉnh “Nền kinh tế số và sự tác động đến...
Thành phần : Theo QĐ số 27/QĐ-TĐHHT ngày 20/01/2022
Địa điểm : BGH Trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến(Tầng 3, tòa nhà 15 tầng, CS Cẩm Vịnh) Các thành phần khác họp theo đường link TT CNTT gửi
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ năm (17/03/2022)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Tổ Quảng bá Tuyển sinh Trực Tiếp
Thành phần : Theo Quyết định Số 105/QĐ-TĐHHT ngày 28/02/2022
Địa điểm : Trực tuyến TTCNT sẽ gửi đường Link họp
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
08:00 - 09:30:
Nội dung : Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài ThS. Lưu Thị Thủy (Khoa KT-CN)
Thành phần : Theo Quyết định số 118/QĐ-TĐHHT ngày 08/3/2022
Địa điểm : Trực tuyến
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây