(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 28/03/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
21/03/2022
14:00 - 15:00 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Ban chấp hành Đảng ủy Phòng họp tầng 2, nhà 15T Trường Đại học Hà Tĩnh
15:00 - 14:00 Họp liên tịch BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể Phòng họp tầng 2, nhà 15T Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ ba
22/03/2022
14:15 - 17:00 Tham gia diễn đàn trực tuyến “Emotional Capital of Teachers for - Ban Giám hiệu; lãnh đạo các Phòng: Quản lý khoa học - Đốingoại - Truyền thông, Đào tạo; lãnh đạo các Khoa: Ngoại ngữ, Kinh tế - Quản trị kinh doanh (thamgia diễn đàn tại điểm cầu phòng họp tầng 3).

- Giảng viên các Khoa: Ngoại Ngữ, Kinh tế - Quản trị kinhdoanh (tham gia diễn đàn tại điểm cầu cá nhân).
- Phòng họp trực tuyến tầng 3, Cơ sở CẩmVịnh. - Điểm cầu cá nhân cán bộ, giảng viên tham gia. Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ tư
23/03/2022
14:00 - 16:00 Lãnh đạo trường gặp mặt các nhân viên hợp đồng Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, các nhân viên hợp đồng Hội trườngtầng 2, Nhà 15 tầng Trường Đại học Hà Tĩnh
Thứ sáu
25/03/2022
14:00 - 15:00 Họp Ban chấp hành Đảng ủy BCH Đảng Ủy Phòng họp tầng 2, nhà 15T Trường Đại học Hà Tĩnh
15:00 - 16:00 Họp liên tịch BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể Phòng họp tầng 2, nhà 15T Trường Đại học Hà Tĩnh
Chủ nhật
27/03/2022
08:00 - 09:00 Họp BGH BGH Phòng họp tầng 9, CSM BGH

Thứ hai (21/03/2022)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Thành phần : Ban chấp hành Đảng ủy
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
15:00 - 14:00:
Nội dung : Họp liên tịch
Thành phần : BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ ba (22/03/2022)

14:15 - 17:00:
Nội dung : Tham gia diễn đàn trực tuyến “Emotional Capital of Teachers for
Thành phần : - Ban Giám hiệu; lãnh đạo các Phòng: Quản lý khoa học - Đốingoại - Truyền thông, Đào tạo; lãnh đạo các Khoa: Ngoại ngữ, Kinh tế - Quản trị kinh doanh (thamgia diễn đàn tại điểm cầu phòng họp tầng 3).

- Giảng viên các Khoa: Ngoại Ngữ, Kinh tế - Quản trị kinhdoanh (tham gia diễn đàn tại điểm cầu cá nhân).
Địa điểm : - Phòng họp trực tuyến tầng 3, Cơ sở CẩmVịnh. - Điểm cầu cá nhân cán bộ, giảng viên tham gia.
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ tư (23/03/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Lãnh đạo trường gặp mặt các nhân viên hợp đồng
Thành phần : Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, các nhân viên hợp đồng
Địa điểm : Hội trườngtầng 2, Nhà 15 tầng
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Thứ sáu (25/03/2022)

14:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Thành phần : BCH Đảng Ủy
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh
15:00 - 16:00:
Nội dung : Họp liên tịch
Thành phần : BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhật (27/03/2022)

08:00 - 09:00:
Nội dung : Họp BGH
Thành phần : BGH
Địa điểm : Phòng họp tầng 9, CSM
Chủ trì : BGH
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây