(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 04/04/2022)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
28/03/2022
14:00 - 17:00 Thực hiện Quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy khối quản Bước 1: Đánh giá công tác cán bộ
Thời gian: 14h00, thứ 2, ngày 28/3/2022
Địa điểm: Phòng họp tầng 5, CS Cẩm VỊnh
Thành phần: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Minh, Đ/c Phan Dung, Đ/c Thoa
Bước 2:

Thời gian: 15h30, thứ 2, ngày 28/3/2022
Địa điểm: Phòng họp tầng 5, CS Cẩm Vịnh
Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Đ/c Phan Dung, Đ/c Thoa
Phòng họp tầng 5, nhà 15T Trường ĐHHT
Thứ ba
29/03/2022
14:00 - 17:00 Thực hiện Quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy khối quản Thực hiện các bước 3, 4, 5 Quy hoạch cán bộ
Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch
+ Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 29/3/2022
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, CS Cẩm Vịnh
+ Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường
Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

+ Thời gian: Bắt đầu từ 15h30, ngày 29/3/2022
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, CS Cẩm Vịnh
+ Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc
Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2
+ Thời gian: Bắt đầu từ 16h30, ngày 29/3/2022
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, CS Cẩm Vịnh
+ Thành phần: BTV Đảng ủy, BGH, Ban Chấp hành Đảng bộ
*Tùy tình hình thực tế của việc thực hiện, thời gian có thể có điều chỉnh, sẽ có thông báo cụ thể tại Hội nghị các bước
Hội trường tầng 2, nhà 15T Trường ĐHHT
08:00 - 10:00 Họp BTC Hội thảo “Đánh giá chương trình đào tạo khối ngành Sư phạm sau một chu kỳ thực hiện Theo QĐ số 127/QĐ-TĐHHT ngày 15/3/2022. Phòng họp số 5, nhà 15T Trường ĐHHT
08:00 - 09:00 Tập huấn phần mềm đào tạo Edusoft dành cho các Khoa, bộ môn, Giảng viên Các GV đã đăng ký tham gia Họp trực tuyến qua zoom TT CNTT
Thứ tư
30/03/2022
14:00 - 16:00 Ban giám hiệu làm việc về vấn đề hợp đồng BGH, Ban thường vụ; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng phòng TCHC; Trưởng các đơn vị: Khoa Sư phạm, Khoa KTCN, Phòng CT CTHSSV, TT CNTT, Trung tâm Thư viện Phòng họp tầng 5, nhà 15T BGH
Thứ năm
31/03/2022
08:00 - 09:00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án TS. Võ Văn Hùng Theo QĐ số 140/QĐ-TĐHHT ngày23/3/2022 Phòng họp số 5, nhà 15T Trường ĐHHT
Chủ nhật
03/04/2022
08:00 - 09:00 Họp BGH BGH Hội trườngtầng 2, Nhà 15 tầng BGH
09:00 - 10:00 Ban giám hiệu làm việc với trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể Phòng họp tầng 2, nhà 15T BGH

Thứ hai (28/03/2022)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Thực hiện Quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy khối quản
Thành phần : Bước 1: Đánh giá công tác cán bộ
Thời gian: 14h00, thứ 2, ngày 28/3/2022
Địa điểm: Phòng họp tầng 5, CS Cẩm VỊnh
Thành phần: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Minh, Đ/c Phan Dung, Đ/c Thoa
Bước 2:

Thời gian: 15h30, thứ 2, ngày 28/3/2022
Địa điểm: Phòng họp tầng 5, CS Cẩm Vịnh
Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Đ/c Phan Dung, Đ/c Thoa
Địa điểm : Phòng họp tầng 5, nhà 15T
Chủ trì : Trường ĐHHT

Thứ ba (29/03/2022)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Thực hiện Quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy khối quản
Thành phần : Thực hiện các bước 3, 4, 5 Quy hoạch cán bộ
Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch
+ Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 29/3/2022
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, CS Cẩm Vịnh
+ Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường
Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

+ Thời gian: Bắt đầu từ 15h30, ngày 29/3/2022
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, CS Cẩm Vịnh
+ Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc
Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2
+ Thời gian: Bắt đầu từ 16h30, ngày 29/3/2022
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, CS Cẩm Vịnh
+ Thành phần: BTV Đảng ủy, BGH, Ban Chấp hành Đảng bộ
*Tùy tình hình thực tế của việc thực hiện, thời gian có thể có điều chỉnh, sẽ có thông báo cụ thể tại Hội nghị các bước
Địa điểm : Hội trường tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp BTC Hội thảo “Đánh giá chương trình đào tạo khối ngành Sư phạm sau một chu kỳ thực hiện
Thành phần : Theo QĐ số 127/QĐ-TĐHHT ngày 15/3/2022.
Địa điểm : Phòng họp số 5, nhà 15T
Chủ trì : Trường ĐHHT
08:00 - 09:00:
Nội dung : Tập huấn phần mềm đào tạo Edusoft dành cho các Khoa, bộ môn, Giảng viên
Thành phần : Các GV đã đăng ký tham gia
Địa điểm : Họp trực tuyến qua zoom
Chủ trì : TT CNTT

Thứ tư (30/03/2022)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Ban giám hiệu làm việc về vấn đề hợp đồng
Thành phần : BGH, Ban thường vụ; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng phòng TCHC; Trưởng các đơn vị: Khoa Sư phạm, Khoa KTCN, Phòng CT CTHSSV, TT CNTT, Trung tâm Thư viện
Địa điểm : Phòng họp tầng 5, nhà 15T
Chủ trì : BGH

Thứ năm (31/03/2022)

08:00 - 09:00:
Nội dung : Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án TS. Võ Văn Hùng
Thành phần : Theo QĐ số 140/QĐ-TĐHHT ngày23/3/2022
Địa điểm : Phòng họp số 5, nhà 15T
Chủ trì : Trường ĐHHT

Chủ nhật (03/04/2022)

08:00 - 09:00:
Nội dung : Họp BGH
Thành phần : BGH
Địa điểm : Hội trườngtầng 2, Nhà 15 tầng
Chủ trì : BGH
09:00 - 10:00:
Nội dung : Ban giám hiệu làm việc với trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể
Thành phần : BGH, trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể
Địa điểm : Phòng họp tầng 2, nhà 15T
Chủ trì : BGH
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây